News

JASMAC-28@姫路

毛利さんに発表する費君

優秀賞を受賞する費君

優秀賞を受賞する堀内さん

集合写真