Alumni

2020
Assistant Professor Ken YAMAMOTO
Master Keisuke KURITA
Yuto SASAKI
Bachelor Masahiro NAGAO
Yutaka MORI
2019
Master Takuya ICHIKAWA
Shingo OTA
Kensuke ONO
Keigo KATAYAMA
Masumi SERITA
Sakie TAKEDA
Tomoka HIGAKI
Bachelor Ryota OGAWA
Visiting Student Thibault DUPRE
Léa HEISER
Lucas BESSE
2018 Post-doctral Fellow Masakazu MUTO
Researcher Tadashi MORIKITA
Master Ryosuke SAKURAI
Junya HARA
Kensuke FUJITA
Ryosuke FUJITA
Mio MIZOGUCHI
Kyosuke YASUDA
Bachelor Kotaro SAITO
Keisuke KURITA
Yuto SASAKI
Shinnosuke SATO
Daiki SATO
Feng JUNLI
Visiting Student Colin GROSJEAN
Baptiste KLABALZAN
2017 Post-doctral Fellow Shahid Mohammad NASEER
Yoshiyasu ICHIKAWA
Master Reiya ONO
Takumi KAWAKAMI
Yuta KONDO
Daiki SAKAI
Yuta SHUGYO
Sayaka NOMURA
Motoki HINO
Bachelor Hiroki ABE
Visiting Student Pablo MORALES NAVARRETE
2016 Master Shinnosuke AMANO
Chihiro ICHIKAWA
Tetsuya OGINO
Yuki KANADA
Kaoru KAMIYA
Masanori TSUJIMORI
Takahiro HAYASHI
Natsumi WADA
Visiting Student Maximiliane Eisenblätter
2015 Assistant Prof. Yuki KAMEYA
Master Takuya AIDA
Ryota SASAKI
Kosuke SHIGETA
Takamitsu SHIMIZU
Daiki SUNADA
So NISHIYAMA
Kojiro NISHIWAKE
Takahiro YOSHIDA
Bachelor Kentaro SEKI
2014 Master Shota ASAKURA
Daisuke ICHIMURA
Toshiaki IWANA
Hiroki KOIDE
Masanori SHISHIKURA
Takuya TSUKADA
Yoshiko TOMIYAMA
Hiromu WAKAYAMA
Bachelor Wakana OHORI
2013 Bachelor Masato KOIZUMI
Shohei NAGASHIMA
2012 Bachelor Ryosuke OKABE